Укупна дужина овог дијела аутопута је 26.481,425 м са 2 петље, лоциране тако да повезују нови аутопут са магистралним путем М14.1 и регионалним путем Р477. На траси се анлази 5 главних мостова и 3 моста на секундарним путевима, 11 надвожњака, 2 подвожњака и 2 потпорна зида. Постоји и низ цјевастих и плочастих пропуста.

Геометријске карактеристике попречног пресјека су:

  • Двоструки коловоз од 10,70 м сваки (укупно 21,40 м) који обухвата сљедеће:
Двије саобраћајне траке од по 3,75 м
Помоћна трака 2,50 м
Ивична трака на унутрашњем рубу 0,50 м
Ивична трака на спољњем рубу 0,20 м
Раздјелни појас 4,00 м
Банкине на обје стране по 1,50 м
  • УКУПНО: 28,40 м

Уговор за пружање консултантских услуга за пројектовање и надзор радова додјељен је C.Lotti & Associati S.p.A. (lider) – IRD Engineering srl.

Lot 1.

Ова дионица је уговорена са J.V. KONSTRUKTOR (Hrvatska) – INTEGRAL (Republika Srpska)
Ова секција почиње на км 10+254 (Градишка) и завршава на км 20+500 и укључује 1 мост (Јурковица) и 6 надвожњака. Петља са магистралним путем М14.1 се налази на км 13+669. На овој дионици нема усјека, у пројекат је укључена и обнова 17 км локалних путева дуж трасе аутопута.

Lot 2.

Ова дионица је уговорена са J.V. KONSTRUKTOR (Hrvatska) – INTEGRAL (Republika Srpska)
Ова секција почиње на км 20+500 и завршава на км 30+000, а укључује 5 мостова и 5 надвожњака/подвожњака. Петља са регионалним путем Р477 се налази на км 21+623. На овој дионици се налазе двије секције усјека. У пројекат је укључена и обнова 15 км локалних путева дуж трасе аутопута.

Lot 3.

Ова дионица је уговорена са VIDONI S.p.A. (Italija)
Ова секција почиње на км 30+000 и завршава на км 36+736, а укључује 2 моста и 4 надвожњака/подвожњака. На овој дионици се налазе три секције усјека, а у пројекат је укључена и обнова 12,3 км локалних путева дуж трасе аутопут.

Сва три лота II фазе изградње аутопута Градишка-Бања Лука пуштена су у собраћај 30.Новембра 2011. године.