Ослобађање плаћања путарине

Ослобађање плаћања путарине је прописано чланом 66. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр.89/13).
Поступак ослобађања плаћања путарине је прописан Правилником о наплати путарине („Службени гласник РС“ бр.9/39 и 41/16) који је донио Министар саобраћаја и веза Републике Српске, који достављам у прилогу. У члану 7.став 2- 4 наведеног Правилника је одређено да се захтјев за ослобађање плаћања путарине подноси управљачу пута, да управљач пута на основу достављене документације издаје рјешење о ослобађању плаћања путарине, те да документацију из става 3. овог члана и начин достављања прописује управљач пута.
У складу са предње наведеним прописима предузеће је донијело Упутство о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине број: 01-873-1/15 од 13.03.2015.године.