Правилник о додјели донација у Јавном предузећу Аутопутеви РС д.о.о. Бања Лука