19_7_2016_22_Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке Неум