16_3_2016_55_Позив за достављање понуда хотелске услуге Теслић