9_8_2016_47_Oдлука о избору понуђача -израда смјерница за обављање послова ревизије и провјере безбједности саобраћаја