2_6_2016_38_Позив за достављање понуда стручно усавршавање FIDIC