2_11_2016_21_Набавка услуга авио превоза са услугом хотелског смјештаја- Рига