27_5_2016_19_Реализација уговора набавка услуга ревизије финансијских извјештаја