24_6_2016_4_Образац реализације уговора за набавку намјештаја за опремање просторија