23_5_2016_54_Реализација уговора набавка материјала за рад са новцем