Фокус на безбједности саобраћаја на aуто-путевима у Републици Српској

Безбједност саобраћаја је императив свим инжењерима, који су ангажовани у склопу Службе за безбједност саобраћаја и свакодневно раде на примјени иновативних рјешења, која ће осигурати безбједно путовање свим корисницима услуга.

Поручио је то главни инжењер за безбједност саобраћаја у Јавном предузећу „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука Никола Ћопић, додавши да је један од кључних приоритета смањење броја саобраћајних незгода, али и повећање свијести о безбједности саобраћаја међу возачима.

-Наш тим инжењера, стручњака за безбједност саобраћаја, али и техничко особље, непрестано ради на анализи података о саобраћајним незгодама, како бисмо идентификовали тачке са високим ризиком и развили стратегије за њихово управљање. Увођење најновије технологије, попут система за праћење и управљање саобраћајем, омогућено нам је брже реаговање на ванредне ситуације и пружена могућност правовременог обавјештавања корисника ауто-путева о потенцијалним опасностима – истакао је Ћопић, додавши да упркос чињеници да се на мрежи путева којом управља ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ догоди мање од два одсто од укупног броја саобраћајних незгода у Републици Српској и да су скоро све саобраћајне незгоде, које су се догодиле на ауто-путевима, окарактерисане као оне са материјалном штетом. Ћопић је додао да константно прате развој технологије и у најкраћем могућем року планирају интеграцију истих у постојеће интелигентне системе.

Тако је, нагласио је он, планирана имплементација неколико паметних система за управљање саобраћајем, а ове технологије не само да треба да допринесу побољшању ефикасности саобраћаја на ауто-путевима, него и да утичу на смањење саобраћајног ризика путем ране детекције потенцијалних опасности и аутоматизованом обавјештавању корисника у сврху превентивног дјеловања.

Осим наведених активности, инжењери у служби за безбједност саобраћаја континуирано унапређују стручна знања у области безбједности саобраћаја присуством на међународним конференцијама у области безбједности саобраћаја, те усвојена знања и најбоље праксе како у земљама у окружењу тако и она из иностранства правовремено имплементују у превентивним активностима.

-Превентивне активности у области безбједности саобраћаја су тренутно приоритет нашег техничког особља и у претходном периоду акценат је стављен на унапређење сарадње са осталим кључним субјектима у овој области. У реализацији ове замисли, организовано је неколико састанака са кључним субјектима у области безбједности саобраћаја – казао је Ћопић, подсјетивши да је као плод унапријеђене сарадње реализовано неколико превентивних активности, као и кампања подршке Ауто-мото савезу Републике Српске под називом „Безбједна вожња у зимским условима 2023“ у склопу које су корисници ауто-путева имали прилику да бесплатно преконтролишу техничку исправност својих возила, а корисницима је на наплатним мјестима дијељен и промотивни материјал са свим неопходним савјетима са безбједну вожњу у зимским условима под називом „Возим одговорно, стижем сигурно“.

Ћопић је додао да је осим тога на инфо порталима, али и магнетним картицама, истакнут и контакт за помоћ у случају квара на возилу „1285“ Ауто-мото савеза Републике Српске, а интензивно се ради како на информисању корисника о бесплатној служби превоза возила у квару, која настану на путевима, тако и на откривању и отклањању неадекватног превоза ових возила.

-Будући да константно ослушкујемо потребе и захтјеве локалних заједница и других корисника наших услуга, а у склопу припреме набавке опреме за одвраћање дивљачи са ауто-пута, организован је низ састанака са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, али и са ловачким удружењима, чија се ловишта налазе у близини изграђених дионица ауто-пута, а све у циљу проналажења адекватних локација за постављање уређаја за одвраћање дивљачи од ауто-путева и повећању безбједности саобраћаја на истим – подсјетио је Ћопић.

Према његовим ријечима, циљ је створити окружење на ауто-путевима, које је не само сигурно, већ и ефикасно и удобно за све учеснике у саобраћају.

-Безбједност је у средишту наших настојања и са задовољством свједочим преданости нашег тима ка остваривању овог циља, а један од кључних доказа да континуирано улажемо у одржавање и унапређење инфраструктуре аутопутева, јесте да то што редовно пратимо стање путева, одржавамо и побољшавамо хоризонталну и вертикалну сигнализацију, те се трудимо да обезбиједимо оптималне услове вожње – указао је Ћопић, подсјетивши да је пројекат вођења саобраћаја на ауто-путевима као и путевима који усмјеравају на ауто-путеве је у завршној фази, те ће се почетком сљедеће године вршити имплементација како нове вертикалне сигнализације тако и безбједносне опреме, која ће како са аспекта безбједности, тако и естетски, допринијети подизању већ високог прага квалитета наших услуга.

У погледу саобраћајне сигнализације, потребно је још истаћи и да се на дионици ауто-пута „9. јануар“ већ изводи хоризонтална сигнализација савременом методом „хладне пластике“, што има за циљ унапређење безбједности саобраћаја у домену безбједнијих путева, што директно кореспондира са краткорочним мјерама Извјештаја о провјери безбједности саобраћаја који смо реализовали у протеклом периоду.

Ћопић је указао да је, као круна свих превентивних активности,  Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ анализом расположивих података о саобраћајним незгодама, преузетих из евидентције саобраћајних незгода Министарства унутрашњих послова Републике Српске за законом дефинисан временски период тј. за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, а у складу са чланом 32. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске и чланом 5. Правилника о идентификацији опасног мјеста, начину и критеријумима за утврђивање приоритета отклањања опасних мјеста и начину отклањања опасних мјеста и Упутством за идентификацију и санацију опасних мјеста на путној мрежи током 2022. године, констатовало да не постоје опасна мјеста на дионицама ауто-путева у надлежности овог предузећа.