Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Одлука о избору најповољнијег понуђача- Савез рачуновођа

Документи за преузимање:
Nabavka usluga izrade smjernice za obavljanje poslova revizije i provjere bezbjednosti saobraćaja (pdf, 505kb)
Nabavka usluga objave Obavještenja (pdf, 483kb)
Nabavka usluga objave Obavještenja -javna prezentacija dokumentacije (pdf, 496kb)
Nabavka usluga periodičnog pregleda gromobranskih instalacija (pdf, 479kb)
Nabavka usluga štampanja (pdf, 490kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - ljekarski pregled (pdf, 1939kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - odrzavanje LOT 2 (pdf, 2939kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvodjaca - odrzavanje grijanja i hladjenja (pdf, 1800kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - strucni casopis Put plus (pdf, 746kb)
Oбразац реализије уговора - Праћење стања безбједности на аутопуту Градишка-Бања Лука (pdf, 465kb)
Oдлука о избору понуђача - одржавање аутопута Градишка-Бања Лука ЛОТ-1 (pdf, 4742kb)
Oдлука о избору понуђача -израда смјерница за обављање послова ревизије и провјере безбједности саобраћаја (pdf, 1120kb)
Oдлука о избору понуђача набавка авио карте и хотелског смјештаја (pdf, 1016kb)
Oдлука о избору понуђача осигурање радника (pdf, 1273kb)
Oдлука о избору понуђача радови расвјета Клашнице (pdf, 3813kb)
Oдлука о избору понуђача-хотелске услуге Неум (pdf, 1275kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka hotelskih usluga (pdf, 1224kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka strucnih usluga (pdf, 784kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - usluge strucnog usavrsavanja (pdf, 1213kb)
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku stručnog usavršavanje FIDIC (pdf, 1718kb)
Ugostiteljske usluge (pdf, 103kb)
Измјена позива за достављање понуда љекарске услуге (pdf, 668kb)
Измјена Тендерске документације у поступку набавке додатне опреме (pdf, 701kb)
Измјене и допуне Плана набавки за 2015. (pdf, 108kb)
Јавни позив хотелске услуге Дубровник (pdf, 1284kb)
Набавка услуга авио превоза са услугом хотелског смјештаја- Рига (pdf, 438kb)
Набавка услуга каско осигурања моторних возила (pdf, 440kb)
Образац за реализац.уговора надзор на раду са новцем (pdf, 463kb)
Образац реализ.уговора изнајмљивање фотокопир апарата (pdf, 472kb)
Образац реализација уговора новогодишњи пакетићи (pdf, 465kb)
Образац реализација уговора саобраћајна сигнализација аутопут Градишка-Бања Лука (pdf, 522kb)
Образац реализација уговора-набавка природне изворске воде и најам апарата за воду (pdf, 474kb)
Образац реализација уговора-набавка услуга израде главног пројекта стубне трафостанице Церовљани (pdf, 525kb)
Образац реализација уговора-набавка услуга савјетовања на подручју финансијског пословања (pdf, 467kb)
Образац реализације уговора - Набавка авио превоза са смјештајем у Бечу (pdf, 410kb)
Образац реализације уговора - Набавка безконтактне пасивне картице система контроле приступа (pdf, 411kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишња претплата на кориштење сервиса Новинске агенције Републике Српске (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишње претплате на дневне новине (pdf, 418kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишње претплате на дневне новине (2) (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка грба и амблема Републике Српске (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - Набавка новогодишње галантерије (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка осигурања одговорности (pdf, 422kb)
Образац реализације уговора - Набавка плочица за обиљежавање канцеларија и бројева за нумерацију (pdf, 450kb)
Образац реализације уговора - Набавка природне изворске воде (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - Набавка радова на увођењу јавне расвјете у Клашницама (pdf, 457kb)
Образац реализације уговора - Набавка рачунарa (pdf, 406kb)
Образац реализације уговора - Набавка службених одијела (pdf, 463kb)
Образац реализације уговора - Набавка стручне литературе монографија „Пут ка врху“ (pdf, 447kb)
Образац реализације уговора - Набавка угоститељских услуга (pdf, 409kb)
Образац реализације уговора - Набавка угоститељских услуга (2) (pdf, 399kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга генералног чишћења пословних просторија (pdf, 450kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга испитивања и периодичног прегледа хидрантске мреже, ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга каско осигурања (pdf, 408kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објаве огласа о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за међудржавни мост преко ријеке Саве у Градишци (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објављивања честитки (pdf, 414kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објављивања честитки (2) (pdf, 424kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме (pdf, 464kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга организовања представе поводом додјеле пакетића (pdf, 454kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга прања и чишћења моторних возила (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуге оглашавања у дневним новинама (pdf, 407kb)
Образац реализације уговора - средства за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора о одржавању путничких моторних возила (pdf, 516kb)
Образац реализације уговора услуге штампања (pdf, 528kb)
Обрзац реализације уговора - Услуге директног приступа интернету (pdf, 434kb)
Одлука избор понуђ.израда промо материјала и визуелизација и анимација (pdf, 3103kb)
Одлука избор понуђача средства за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 3050kb)
Одлука набавка услуга дир.приступа интернету (pdf, 1170kb)
Одлука о додјели уговора набавка плана парцелације Општине Прњавор, Дервента, Станари и Добој (pdf, 3206kb)
Одлука о додјели уговор-набавка горива (pdf, 1486kb)
Одлука о избогу најповољнијег понуђача мјерење квалитета воде и ваздуха (pdf, 2485kb)
Одлука о избору најповљнијег понуђача у поступку набавке авио-карте (pdf, 1158kb)
Одлука о избору најповљнијег понуђача у поступку набавке услуга ревизије главног пројекта (pdf, 1118kb)
Одлука о избору најповљнијег понуђача услуга нотарске обраде (pdf, 1138kb)
Одлука о избору најповљнијег понуђача хотелски смјештај (pdf, 534kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - заштитна опрема (pdf, 2013kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - Лиценца (pdf, 736kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка израде плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 2157kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка стручне литературе (pdf, 855kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - Рачунари (pdf, 818kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 1248kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 105kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 1124kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 1253kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - управљање новцем (pdf, 970kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - управљање отпадом (pdf, 1393kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - услуге образовања (pdf, 1072kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - хотелске услуге (pdf, 1085kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача-набавка хотелских услуга (pdf, 109kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (pdf, 1156kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Адвокат (pdf, 1689kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Блиц (pdf, 954kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - екотоалети ЛОТ 1 (pdf, 1861kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - екотоалети ЛОТ 2 (pdf, 1875kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка актуарских услуга (pdf, 815kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка безконтактне картице IN-CRD_E0202 (pdf, 846kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка геодетских услуга обиљежавања парцела (pdf, 922kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка гума за моторна возила (pdf, 1062kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка документације за еколошку дозволу Мост на ријеци Сави (pdf, 1158kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка материјала за рад са новцем (pdf, 1712kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка службених одијела (pdf, 1775kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка угоститељских услуга (pdf, 1019kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга оглашавања (pdf, 941kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга осигуранја одговорности из дјелатности за пројекте Маховљанска петља и аутопут Прњавор - Добој (pdf, 951kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга стручног усавршавања (pdf, 958kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга стручног усавршавања (2) (pdf, 967kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга хотелског смјештаја (pdf, 944kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга хотелског смјештаја (2) (pdf, 971kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Новогодишњи пакетићи (pdf, 840kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Праћење безбједности саобраћаја на дионици аутопута Градишка-Бања Лука (pdf, 962kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - стручно усавршавање у области канцеларијског и архивског пословања (pdf, 1190kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - стручно усавршавање у области односа са јавношћу (pdf, 1188kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга надзора над изградњом јавне расвјете (pdf, 1080kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге стручног усавршавања (pdf, 108kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге (pdf, 111kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге (pdf, 106kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге Београд (pdf, 107kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелски смјештај (pdf, 1154kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелски смјештај Сплит (pdf, 108kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача -актуарске услуге (pdf, 863kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача антивирусни софтвер (pdf, 842kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача генерално чишћење (pdf, 1025kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Гласа Српске (pdf, 954kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача допуна акта (pdf, 1196kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача изградња повезнице (pdf, 1081kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача измјена Регулационог плана Вијака (pdf, 1056kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача израда електронске верзије основе пројекта (pdf, 1314kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача израда идејног рјешења -повезница (pdf, 1079kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача именик (pdf, 1046kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача испитивање микроклиме (pdf, 1049kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача коментар ЗОР (pdf, 985kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача консултантске услуге (pdf, 2188kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка воде (pdf, 1045kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка грба-амблема РС (pdf, 1199kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка гума (pdf, 1109kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка инвентарних бројева (pdf, 739kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка монографије (pdf, 1175kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка намјештаја (pdf, 979kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка плочица за обиљежавање просторија (pdf, 925kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка стручне литературе финансијска област (pdf, 1010kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка теренског моторног возила (pdf, 1577kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка угоститељских услуга (pdf, 1130kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга авио превоза до Атине (pdf, 857kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга авио превоза до Атине (pdf, 857kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Независне новине (pdf, 966kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача новогодишња галантерија (pdf, 966kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача новогодишњи пакетићи (pdf, 897kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа (pdf, 884kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа Глас Српске (pdf, 789kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа ЕД (pdf, 957kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа Еуроблиц (pdf, 808kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава честитке (pdf, 759kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање рачунарске опреме (pdf, 1295kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање рачуноводственог софтвера (pdf, 891kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача организација студијског путовања (pdf, 1172kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача периодични преглед хидрантске мреже (pdf, 1099kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача повезница (pdf, 1453kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Превентива (pdf, 958kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача преглед громобранских инсталација (pdf, 1044kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача преглед ручних апарата (pdf, 1026kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача претплата дневна штампа (pdf, 976kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача припремање хране (pdf, 1093kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача редовно и зимско одржавање аутопута Бања Лука - Градишка (pdf, 4638kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача реконструкција алармног система (pdf, 991kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Савез рачуновођа (pdf, 1103kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача смјештај Неум (pdf, 1465kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача средства за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 1769kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература (pdf, 1054kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература Пут и саобраћај (pdf, 777kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература Пут ка врху (pdf, 1190kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература финансије (pdf, 952kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање анализа финансијских извјештаја (pdf, 1172kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање архивско пословање (pdf, 1234kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање јавне набавке (pdf, 1391kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1091kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање контролинг (pdf, 1344kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање кризно комуницирање (pdf, 1381kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање област ревизије (pdf, 1427kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање односи са јавношћу (pdf, 1484kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање радно-правни односи (pdf, 1465kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручо усавршавање радно правни односи (pdf, 1217kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Топ Фит (pdf, 1786kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке додатне опреме за Наплатну станицу "Јакуповци" (pdf, 2931kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга стручног усавршавања - рачуноводство и ревизија (pdf, 1180kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача угоститељске услуге (pdf, 1445kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуга каско осигурања (pdf, 1964kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге прања аутомобила (pdf, 1163kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге штампања (pdf, 1755kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Сарајево (pdf, 1385kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Термаг (pdf, 1405kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Теслић (pdf, 1336kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај (pdf, 1147kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Београд (pdf, 1147kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Јахорина (pdf, 1324kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача честитка (pdf, 828kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача честитке (pdf, 879kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача штампа за презентацију (pdf, 981kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача, стручно усавршавање из области радно - правних односа (pdf, 1290kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-физичко обезбјеђење објекта и обезбјеђивања транспорта новца (pdf, 1716kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-чишћење (pdf, 88kb)
Одлука о избору понуђача - набавка саобраћајне сигнализације у тунелима Клашнице и Лакташи (pdf, 3059kb)
Одлука о избору понуђача - набавка услуга изнајмљивања фотокопир-апарата (pdf, 2646kb)
Одлука о избору понуђача - набавка услуга штампања (pdf, 1804kb)
одлука о избору понуђача израда Елабората претварање шумског у грађевинско земљиште (pdf, 1146kb)
Одлука о избору понуђача ЛОТ-1 одржавање (pdf, 6443kb)
Одлука о избору понуђача ЛОТ-2 одржавање (pdf, 4844kb)
Одлука о избору понуђача набавка Прилога заштите на раду и заштите од пожара-мост на Сави (pdf, 1084kb)
Одлука о избору понуђача набавка услуга стручног усавршавања електронско пословање (pdf, 1075kb)
Одлука о избору понуђача претплата на Глас Српске и Независне новине (pdf, 741kb)
Одлука о избору понуђача ревизија финансијских извјештаја 2015. и 2016. године (pdf, 2466kb)
Одлука о избору понуђача софтверско рјешење катастра саобраћајне сигнализације (pdf, 2607kb)
Одлука о избору понуђача стручно усавршавање (pdf, 1149kb)
Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке услуга одржавања путничких моторних возила која су у гарантном року - ЛОТ 1 (pdf, 2150kb)
Одлука о избору понуђача у поступку набавке услуга одржавања путничких мотороних возила која нису у гарантном року - ЛОТ 2 (pdf, 2766kb)
Одлука о избору понуђача цијепање парцела аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 4228kb)
Одлука о избору понуђача-набавка УТуслова за аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 1189kb)
Одлука о избору понуђача-надзор на раду са новцем на наплатним станицама (pdf, 1049kb)
Одлука о избору понуђача-обука радника из противпожарне заштите, прве помоћи и заштите на раду (pdf, 1264kb)
Одлука о избору понуђача-одржавање аутопута Прњавор-Добој ЛОТ-2 (pdf, 4019kb)
Одлука о избору понуђача-стр.усавршавање јавне набавке (pdf, 1214kb)
Одлука о набавци мобилног уређаја за снимање брзине (pdf, 1934kb)
Одлука о поништавању поступка јавне набавке (pdf, 1105kb)
Одлука о поништењу поступка јавне набавке мобилних уређаја (pdf, 922kb)
Одлука о поништењу поступка набавке лиценце (pdf, 1058kb)
Одлука о поништењу поступка набавке саобраћајне сигнализације (pdf, 960kb)
Одлука о поништењу поступка-јавна расвјета (pdf, 149kb)
Одлука објава огласа еколошка дозвола (pdf, 1007kb)
Одлука поништење поступка обавезно осигурање (pdf, 1164kb)
Одлука претплата Press RS (pdf, 755kb)
Одлука претплата Еуроблиц (pdf, 736kb)
План јавних набавки 2016 година (pdf, 124kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1874kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1949kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 748kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1718kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1555kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1830kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1718kb)
Позив за достављање понуда - набавка услуга нотарске обраде (pdf, 1731kb)
Позив за достављање понуда - Набавка услуга стручног усавршавања из области јавних набавки (pdf, 1774kb)
Позив за достављање понуда - набавка услуга стручног усавршавања у области рачуноводства и ревизије (pdf, 844kb)
Позив за достављање понуда - набавка услуга хотелског смјештаја (pdf, 830kb)
Позив за достављање понуда - услуге периодичног љекарског прегледа (pdf, 8596kb)
Позив за достављање понуда за набавку стручног усавршавања за 2017. годину (pdf, 839kb)
Позив за достављање понуда за набавку хотелских услуга за 2017. годину (pdf, 777kb)
Позив за достављање понуда- колективно осигурање (pdf, 463kb)
Позив за достављање понуда набавка образовних услуга (pdf, 1434kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање (pdf, 1619kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање - мјерење радног учинка (pdf, 1534kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање - односи са јавношћу (pdf, 781kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање FIDIC (pdf, 1696kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање FIDIC (pdf, 1696kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање анализа финансијских извјештаја (pdf, 1598kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање електронско пословање (pdf, 1235kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке (pdf, 1547kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 1 (pdf, 1447kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1758kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1681kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1681kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке Неум (pdf, 1870kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање Конгрес о путевима (pdf, 1605kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање односи са јавношћу (pdf, 1856kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање ревизија (pdf, 1989kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање управљање отпадом и заштита на раду (pdf, 1428kb)
Позив за достављање понуда студијско путовање (pdf, 1584kb)
Позив за достављање понуда у поступку набавке авио-карата (pdf, 805kb)
Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга стручног усавршавања - канцеларијско и архивско пословање (pdf, 786kb)
Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга стручног усавршавања - рачуноводство и ревизија (pdf, 818kb)
Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга хотелског смјештаја (pdf, 828kb)
Позив за достављање понуда у поступку набавке хотелског смјештаја у Сарајеву (pdf, 859kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге Београд (pdf, 1671kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге ревизија (pdf, 2124kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге Теслић (pdf, 1541kb)
Позив за достављање понуда хотелски смјештај Беогард децембар 2016. године (pdf, 1949kb)
Позив за достављање понуда хотелски смјештај Неум (pdf, 1966kb)
Позив за достављање понуде хотелски смјештај (pdf, 1215kb)
Позив за стручно усавршавање контролинг (pdf, 773kb)
Позив за хотелске услуге Источно Сарајево (pdf, 914kb)
Позив за хотелске услуге стр.усаврш.FIDIC услови уговора (pdf, 1722kb)
Поништавање огласа - опрема и сигнализација у тунелу (pdf, 981kb)
Реализациа уговора набавка мобилних уређаја за снимање брзине (pdf, 565kb)
Реализација набавке новог теренског возила (pdf, 459kb)
Реализација поступка јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 455kb)
Реализација поступка јавне набавке стручне литературе "Пут плус" (pdf, 379kb)
Реализација поступка набавке фрижидера (pdf, 360kb)
Реализација уговора апарати за гашење пожара (pdf, 400kb)
Реализација уговора генерално чишћење (pdf, 432kb)
Реализација уговора дератизација (pdf, 406kb)
Реализација уговора допуна акта о процјени ризика (pdf, 442kb)
Реализација уговора за јавну расвјету Клашнице (pdf, 446kb)
Реализација уговора за набавку дизел горива (pdf, 427kb)
Реализација уговора набавка актуарских услуга (pdf, 540kb)
Реализација уговора набавка антивирусног софтвера (pdf, 405kb)
Реализација уговора набавка главног пројекта за јавну расвјету на прикључку у Клашницама (pdf, 509kb)
Реализација уговора набавка гума (pdf, 423kb)
Реализација уговора набавка дневних новина (pdf, 415kb)
Реализација уговора набавка додатне опреме за Наплатну станицу "Јакуповци" (pdf, 689kb)
Реализација уговора набавка документације за еколошку дозволу за мост на Сави (pdf, 539kb)
Реализација уговора набавка израде основе пројекта мансарде у електронској форми (pdf, 599kb)
Реализација уговора набавка инвентарних бројева (pdf, 511kb)
Реализација уговора набавка једне лиценце база података прописа (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка материјала за рад са новцем (pdf, 527kb)
Реализација уговора набавка приручника из области радних односа... (pdf, 417kb)
Реализација уговора набавка рачунара (pdf, 444kb)
Реализација уговора набавка службених униформи (pdf, 558kb)
Реализација уговора набавка софтвера (pdf, 732kb)
Реализација уговора набавка стручне литературе (pdf, 416kb)
Реализација уговора набавка стручне литературе Коментар новог Закона о раду (pdf, 455kb)
Реализација уговора набавка стручне литературе област финансија (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка тонера (pdf, 425kb)
Реализација уговора набавка услуга авио транспорта (pdf, 443kb)
Реализација уговора набавка услуга ажурирања навигације (pdf, 520kb)
Реализација уговора набавка услуга анализе медијског представљања (pdf, 578kb)
Реализација уговора набавка услуга израде главног пројекта повезница (pdf, 597kb)
Реализација уговора набавка услуга израде измјена и допуна РП Вијака (pdf, 551kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа 2 (pdf, 530kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа за јавне увиде (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа о јавном излагању (pdf, 546kb)
Реализација уговора набавка услуга обуке радника за пружање прве помоћи, заштите на раду и заштите од пожара (pdf, 521kb)
Реализација уговора набавка услуга одржавања система хлађења и гријања (pdf, 508kb)
Реализација уговора набавка услуга ревизије главног пројекта (pdf, 497kb)
Реализација уговора набавка услуга ревизије финансијских извјештаја (pdf, 621kb)
Реализација уговора набавка УТ услова Бања Лука-Добој (pdf, 513kb)
Реализација уговора набавка часописа (pdf, 405kb)
Реализација уговора набавке периодичног мјерења микроклим (pdf, 537kb)
Реализација уговора набавке услуга израде идејног рјешења повезница (pdf, 580kb)
Реализација уговора новогодишња галантерија (pdf, 410kb)
Реализација уговора новогодишње честитке (pdf, 426kb)
Реализација уговора нотарске услуге (pdf, 473kb)
Реализација уговора о набавци сандучета за прву помоћ (pdf, 457kb)
Реализација уговора одржавање рачунара (pdf, 392kb)
Реализација уговора план парцеларије Прњавор, Дервента, Станари и Добој (pdf, 548kb)
Реализација уговора план парцелације Лакташи (pdf, 531kb)
Реализација уговора пластификатори (pdf, 379kb)
Реализација уговора претплата на Еуроблиц (pdf, 407kb)
Реализација уговора претплата на Пресс РС (pdf, 408kb)
Реализација уговора промотивни материјал Бања Лука-Добој и коридор 5ц кроз Републику Српску (pdf, 499kb)
Реализација уговора сигурносни сеф (pdf, 404kb)
Реализација уговора стручно усавршавање (pdf, 409kb)
Реализација уговора стручно усавршавање електронско пословање (pdf, 415kb)
Реализација уговора стручно усавршавање рачуноводство и ревизија (pdf, 450kb)
Реализација уговора стручо усавршавање анализа финансијских извјештаја (pdf, 445kb)
Реализација уговора стручо усавршавање из области јавних набавки (pdf, 465kb)
Реализација уговора стручо усавршавање из области радно правних односа (pdf, 420kb)
Реализација уговора стручо усавршавање канцеларијско и архивско пословање (pdf, 432kb)
Реализација уговора стручо усавршавање односи са јавношћу (pdf, 453kb)
Реализација уговора техничког прегледа наплатне станице Јакуповци (pdf, 418kb)
Реализација уговора услуга израде оквира за фото документацију (pdf, 559kb)
Реализација уговора услуге штампања (pdf, 402kb)
Реализација уговора хотелске услуге Београд (pdf, 432kb)
Реализација уговора хотелске услуге Дубровник (pdf, 429kb)
Реализација уговора хотелске услуге Требиње (pdf, 431kb)
Реализација уговора честитка за Дан Републике (pdf, 411kb)
Реализација уговора честитке (pdf, 434kb)
Рјешење о усвајању жалбе на тенд.док. УТ услови (pdf, 1778kb)
Стручно усавршавање (pdf, 1248kb)
Тендерска документација у преговарачком поступку-додатна опрема за Наплатну станицу Јакуповци (pdf, 13265kb)
Услуге израде елабората, крчење шума за НС Нова Топола (pdf, 461kb)

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Јавна набавка услуге стручног усавршавања из области рачуноводства и ревизије - Јавна набавка услуга стручног усавршавања из области рачуноводства и ревизије

Објављено: 15.4.2016    Детаљније »


Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Објављено: 14.4.2016    Детаљније »


 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуге објављивања честитке
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге авио превоза
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хотелске услуге
Одлука о избору најповољнијег понуђача Фидик
Позив за достављање понуда у поступку набавке хотелских услуга
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање FIDIC
Образац реализације уговора за набавку намјештаја за опремање просторија
Позив за достављање понуда за потребе смјештаја
Позив за достављање понуда за набавку хотелских услуга Београд
Образац реализације уговора - Набавка консултантских услуга
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање запослених
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга стручног усавршавања запослених из области рачуноводства и ревизије за 2016. годину
Тендерска документација за набавку услуга Плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој, Општине Прњавор, Дервента, Станари и Добој
Тендерска документација за набавку услуга Плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој, Општина Лакташи
Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.