Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Образац реализације уговора набавка радова редовног и зимског одржавања аутопута 9.јануар

Документи за преузимање:
(pdf, 842kb)
Hotelske usluge - Zagreb (pdf, 844kb)
Nabavka usluga izrade smjernice za obavljanje poslova revizije i provjere bezbjednosti saobraćaja (pdf, 505kb)
Nabavka usluga objave Obavještenja (pdf, 483kb)
Nabavka usluga objave Obavještenja -javna prezentacija dokumentacije (pdf, 496kb)
Nabavka usluga periodičnog pregleda gromobranskih instalacija (pdf, 479kb)
Nabavka usluga štampanja (pdf, 490kb)
Obrazac realizacije – nabavka aktuarskih usluga (pdf, 115kb)
Obrazac realizacije – nabavka godišnje pretplate na korištenje generalnog servisa SRNE (pdf, 112kb)
Obrazac realizacije – Nabavka usluga servisiranja I održavanja Sistema za hlađenje I grijanje u poslovnim prostorijama preduzeća (pdf, 135kb)
Obrazac realizacije – nabavka usluga tehničkog pregleda I prijema izvedenih radova na izgradnji javne ravjete priključne saobraćajnice M16 I autoputa u Klašnicama (pdf, 118kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - ljekarski pregled (pdf, 1939kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca - odrzavanje LOT 2 (pdf, 2939kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvodjaca - odrzavanje grijanja i hladjenja (pdf, 1800kb)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - strucni casopis Put plus (pdf, 746kb)
Odluka o izboru ponuđača-nabavka kancelarijskog materijala (pdf, 2494kb)
Odluka o izboru ponuđača-stručno usavršavanje Teslić (pdf, 1072kb)
Odluka o izboru ponudjaca -strucno usavrsavanje Solun (pdf, 1076kb)
Odluka o izvoru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka hotelskih usluga za potrebe smještaja učesnika stručnog usavršavanja iz oblasti korporativnog upravljanja (pdf, 291kb)
Oбразац за реализацију уговора-изнајмљивање фотокопир апарата (pdf, 125kb)
Oбразац реализ.уговора-одржавања аутопута Е-661 (pdf, 119kb)
Oбразац реализац.уговора - хотелске услуге 2016.године (pdf, 383kb)
Oбразац реализације уговора - стручно усавршавање 23.будвански дани (pdf, 123kb)
Oбразац реализације уговора - услуге обуке радника из прве помоћи и заштите на раду и од пожара (pdf, 480kb)
Oбразац реализације уговора-набавка консултанских услуга (pdf, 126kb)
Oбразац реализације уговора-набавка услуга брзе поште (pdf, 110kb)
Oбразац реализије уговора - Праћење стања безбједности на аутопуту Градишка-Бања Лука (pdf, 465kb)
Oдлука о избору понуђача - додатни радови на прикључку у Клашницама (pdf, 517kb)
Oдлука о избору понуђача - набавка стручног усавршавања из области безбједности саобраћаја Копаоник 2018.године (pdf, 385kb)
Oдлука о избору понуђача - набавка услуга превоза (pdf, 253kb)
Oдлука о избору понуђача - одржавање аутопута Градишка-Бања Лука ЛОТ-1 (pdf, 4742kb)
Oдлука о избору понуђача -израда смјерница за обављање послова ревизије и провјере безбједности саобраћаја (pdf, 1120kb)
Oдлука о избору понуђача набавка авио карте и хотелског смјештаја (pdf, 1016kb)
Oдлука о избору понуђача осигурање радника (pdf, 1273kb)
Oдлука о избору понуђача радови расвјета Клашнице (pdf, 3813kb)
Oдлука о избору понуђача -штампање стручне литаратуре (pdf, 226kb)
Oдлука о избору понуђача-хотелске услуге Неум (pdf, 1275kb)
Oдлука о поништењу поступка јавне набавке радова редовног и зимског одржавања аутопута Прњавор-Добој ЛОТ 2 (pdf, 7681kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka hotelskih usluga (pdf, 1224kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka strucnih usluga (pdf, 784kb)
Poziv za dostavljanje ponuda - usluge strucnog usavrsavanja (pdf, 1213kb)
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku stručnog usavršavanje FIDIC (pdf, 1718kb)
Stručno usavršavanje - Zagreb (pdf, 808kb)
Tендерска документација набавка додатних услуга цијепања парцела и израде елабората за додатну експропријацију на дионици аутопута Бања Лука-Добој (pdf, 24858kb)
Измјена позива за достављање понуда љекарске услуге (pdf, 668kb)
Набавка услуга авио превоза са услугом хотелског смјештаја- Рига (pdf, 438kb)
Набавка услуга каско осигурања моторних возила (pdf, 440kb)
Набавка услуга објаве васкршње честитке (pdf, 112kb)
Набавка услуга промоције безбједности саобраћаја (pdf, 115kb)
Набавка услуга стручног усавршавања на тему „Интерна ревизија јавних набавки“ (pdf, 110kb)
Набавка услуга стручног усавршавања-заштита на раду (pdf, 115kb)
Набавка услуга текућег одржавања (pdf, 112kb)
Набавка услуга цијепања парцела (pdf, 356kb)
Образац за реализац.уговора надзор на раду са новцем (pdf, 463kb)
Образац за реализацију уговора - набавка услуга надзора на изградњи и опремању објеката за наплату путарине на аутопуту Е-661 (pdf, 134kb)
Образац за реализацију уговора - набавка услуга превоза (pdf, 110kb)
Образац за реализацију уговора-набавка услуга ревизије финансијских извјештаја (pdf, 122kb)
Образац за реализацију уговора-набавка услуга цијепања Коридор Vc, Фаза 1 (pdf, 132kb)
Образац за реализацију уговора-редизајн интернет странице предузећа (pdf, 114kb)
Образац реализ.уг.-набавка периодичних публикација (pdf, 100kb)
Образац реализ.уговора изнајмљивање фотокопир апарата (pdf, 472kb)
Образац реализација уговора новогодишњи пакетићи (pdf, 465kb)
Образац реализација уговора саобраћајна сигнализација аутопут Градишка-Бања Лука (pdf, 522kb)
Образац реализације - Набавка услуга авио превоза на релацији Загреб- Лондон- Загреб (pdf, 111kb)
Образац реализације - Набавка услуга одржавања возила која су у гарантном року (pdf, 120kb)
Образац реализације- набавка авио превоза на релацији Сарајево- Истанбул- Сарајево (pdf, 119kb)
Образац реализације- Набавка литературе из финансија и ревизије (pdf, 110kb)
Образац реализације- Набавка нотарских услуга (pdf, 116kb)
Образац реализације- Набавка пп апарата и хидрантске мреже (pdf, 112kb)
Образац реализације- Набавка рачунара и рачунарске опреме (pdf, 108kb)
Образац реализације- Набавка рефлектујућих прслука (pdf, 107kb)
Образац реализације- набавка УПС уређаја (pdf, 115kb)
Образац реализације- Набавка услуга објављивања у дневним новинама (pdf, 121kb)
Образац реализације- Набавка услуга стручног усавршавања за два радника на тему „Актуелан питања и дилеме у радно-правном законодавству РС“ (pdf, 125kb)
Образац реализације- Набавка услуга стручног усавршавања запослених из области финансија на тему „Финансијско управљање и контрола“ (pdf, 122kb)
Образац реализације- набавка услуга стручног усавршавања из области рачуноводства и финансија на тему Електронско подношење пријава за ПДВ и акцизе (pdf, 112kb)
Образац реализације- набавка хотелских услуга у Истанбулу (pdf, 126kb)
Образац реализације уговора - Набавка хотелских услуга (pdf, 113kb)
Образац реализације уговора - Набавка авио превоза са смјештајем у Бечу (pdf, 410kb)
Образац реализације уговора - Набавка безконтактне пасивне картице система контроле приступа (pdf, 411kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишња претплата на кориштење сервиса Новинске агенције Републике Српске (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишње претплате на дневне новине (pdf, 418kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишње претплате на дневне новине (pdf, 104kb)
Образац реализације уговора - Набавка годишње претплате на дневне новине (2) (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка грба и амблема Републике Српске (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - Набавка додатних радова на јевној расвјети (pdf, 187kb)
Образац реализације уговора - Набавка књиге Designe inženjering (pdf, 110kb)
Образац реализације уговора - Набавка новогодишње галантерије (pdf, 412kb)
Образац реализације уговора - Набавка осигурања одговорности (pdf, 422kb)
Образац реализације уговора - Набавка периодичног љекарског прегледа (pdf, 111kb)
Образац реализације уговора - Набавка плочица за обиљежавање канцеларија и бројева за нумерацију (pdf, 450kb)
Образац реализације уговора - Набавка природне изворске воде (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - набавка пројекта хидро и конструктивне фазе реконструкције пословне зграде предузећа (pdf, 121kb)
Образац реализације уговора - Набавка радова на увођењу јавне расвјете у Клашницама (pdf, 457kb)
Образац реализације уговора - Набавка рачунарa (pdf, 406kb)
Образац реализације уговора - Набавка службених одијела (pdf, 463kb)
Образац реализације уговора - Набавка стручне литературе монографија „Пут ка врху“ (pdf, 447kb)
Образац реализације уговора - Набавка угоститељских услуга (pdf, 409kb)
Образац реализације уговора - Набавка угоститељских услуга (2) (pdf, 399kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга генералног чишћења пословних просторија (pdf, 450kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга испитивања и периодичног прегледа хидрантске мреже, ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга каско осигурања (pdf, 408kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објаве огласа о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за међудржавни мост преко ријеке Саве у Градишци (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објављивања честитки (pdf, 414kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга објављивања честитки (2) (pdf, 424kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме (pdf, 464kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга организовања представе поводом додјеле пакетића (pdf, 454kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга осигурања одговорности (pdf, 115kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуга прања и чишћења моторних возила (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора - Набавка услуге оглашавања у дневним новинама (pdf, 407kb)
Образац реализације уговора - Набавка штампања стручне литературе (pdf, 112kb)
Образац реализације уговора - Претплата на часопис (pdf, 106kb)
Образац реализације уговора - средства за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 459kb)
Образац реализације уговора - стручно усавршавање (pdf, 124kb)
Образац реализације уговора - Услуга стручног усавршавања (pdf, 115kb)
Образац реализације уговора генерално чишћење просторија (pdf, 661kb)
Образац реализације уговора изнајмљивање и одржавање еко тоалета за инвалидна лица (pdf, 117kb)
Образац реализације уговора изнајмљивање и одржавање еко тоалета ЛОТ 2 (pdf, 114kb)
Образац реализације уговора набавка актуарских услуга за резервисање у складу са МРЦ 19 за 2016. годину (pdf, 110kb)
Образац реализације уговора набавка гума за возила (pdf, 109kb)
Образац реализације уговора набавка опреме и материјала за реконструкцију топлотне подстанице (pdf, 115kb)
Образац реализације уговора набавка природне изворске воде и најам апарата (pdf, 111kb)
Образац реализације уговора набавка пројекта реконструкције вентилације, гријања и климатизације (pdf, 472kb)
Образац реализације уговора набавка радова редовног и зимског одржавања аутопута 9.јануар (pdf, 136kb)
Образац реализације уговора набавка сандучани прве помоћи (pdf, 435kb)
Образац реализације уговора набавка стручног усавршавања из области економије (pdf, 460kb)
Образац реализације уговора набавка стручног усавршавања планови интегритета (pdf, 448kb)
Образац реализације уговора набавка услуга авио превоза на линији Загреб-Сингапур-Загреб (pdf, 114kb)
Образац реализације уговора набавка услуга каско осигурања возила (pdf, 111kb)
Образац реализације уговора набавка услуга објава огласа 2017. (pdf, 114kb)
Образац реализације уговора набавка услуга објава огласа 2017. (pdf, 109kb)
Образац реализације уговора набавка услуга осигурања радника од несрећног случаја за период 2017-2018. година (pdf, 113kb)
Образац реализације уговора набавка услуга оцјене успјешности пословања (pdf, 98kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стр. усавршавња односи са јавношћу ПРилика (pdf, 115kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног надозора над изградњом јавне расвјете на прикључку у Клашницама (pdf, 120kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања антикорупција (pdf, 111kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања из области јавних набавки (pdf, 449kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања интерна ревизија у јавном сектору (pdf, 109kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања мјерење радног учинка (pdf, 110kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања на V ICB Конгресу контролера Србије (pdf, 110kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања односи с јавношћу (pdf, 108kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања примјена новог ИППФ (pdf, 454kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања прометна политика у 2018. години (pdf, 112kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стручног усавршавања транспортно право (pdf, 116kb)
Образац реализације уговора набавка услуга стурчног усавршавања комуникација у кризним ситуацијама (pdf, 444kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја Београд (pdf, 88kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја за раднике упућене на V ICB Конгрес контролера Србије (pdf, 112kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике семинара о прометној политици (pdf, 81kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја Загреб (pdf, 116kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја Сарајево (pdf, 85kb)
Образац реализације уговора набавка услуга хотелског смјештаја Солун (pdf, 84kb)
Образац реализације уговора набавка хотелског смјештаја Годишња конференција (pdf, 471kb)
Образац реализације уговора набавка хотелског смјештаја за једног учесника ЕБРД семинара о безбједности саобраћаја (pdf, 112kb)
Образац реализације уговора набавка хотелског смјештаја за семинар о јавним набавкама (pdf, 448kb)
Образац реализације уговора набавке хотелског смјештаја Будимпешта (pdf, 370kb)
Образац реализације уговора објава новогодишњих и божићних честитки Глас (pdf, 107kb)
Образац реализације уговора одржавање возила која нису у гарантном року ЛОТ 2 (pdf, 113kb)
Образац реализације уговора стручно усавршавање актуелна питања и дилеме о ПДВ систему (pdf, 123kb)
Образац реализације уговора стручно усавршавање интерна ревизија (pdf, 461kb)
Образац реализације уговора услуге праћења стања безбједности саобраћаја на аутопуту Градишка-Бања Лука (pdf, 131kb)
Образац реализације уговора услуге штампања (pdf, 528kb)
Образац реализације уговора-набавка васкршње честитке у дневним новинама Глас Српске (pdf, 112kb)
Образац реализације уговора-набавка васкршње честитке у дневним новинама Независне новине (pdf, 113kb)
Образац реализације уговора-набавка лиценце за базу прописа (pdf, 110kb)
Образац реализације уговора-набавка регионалног алманах Пут плус (pdf, 111kb)
Образац реализације уговора-набавка стручног усавршавања у оквиру Јахорина економског форума 2018 година (pdf, 123kb)
Образац реализације уговора-стручно усавршавање из области рачуноводства и ревизије (pdf, 115kb)
Образац реализације уговора-услуге стручног усавршав.Копаоник безбједност саобраћаја (pdf, 126kb)
Образац реализације-набавка услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме (pdf, 119kb)
Образац реализације-набавка услуга стручног усавршавања за два радника на тему „Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2017. (pdf, 113kb)
Образац реализације-набавка услуга стручног усавршавања из области јавних набавки „Службеник за јавне набавке“ (pdf, 112kb)
Образац реализације-набавка хотелских услуга за потребе смјештаја учесника стручног усавршавања из области корпоративног управљања – Бизнис форум Копаоник 2018 (pdf, 113kb)
Образац реализације-Набвка услуга дератизације (pdf, 110kb)
Образац реализацје уговора објава новогодишњих и божићних честитки НН (pdf, 108kb)
Образац уговора набавка услуга стручног усавршавања пореска амортизација (pdf, 449kb)
Обрзац реализације уговора - Услуге директног приступа интернету (pdf, 434kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга стручног усавршавања из области ревизије и рачуноводства (pdf, 297kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга стручног усавршавања из области ревизије и рачуноводства (pdf, 867kb)
Одлука избор понуђ.израда промо материјала и визуелизација и анимација (pdf, 3103kb)
Одлука избор понуђача средства за чишћење и одржавање хигијене (pdf, 3050kb)
Одлука набавка услуга дир.приступа интернету (pdf, 1170kb)
Одлука о додјели уговора набавка плана парцелације Општине Прњавор, Дервента, Станари и Добој (pdf, 3206kb)
Одлука о избору најповљнијег понуђача хотелски смјештај (pdf, 534kb)
Одлука о избору најповолјнијег понуђача - Набавка каско осигурања за моторна возила (pdf, 285kb)
Одлука о избору најповољниег понуђача у поступку јавне набавке радова редовног и зимског одржавања дионице аутопута Бања Лука-Добој (pdf, 591kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - Лиценца (pdf, 736kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка израде плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 2157kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка стручне литературе (pdf, 855kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - Рачунари (pdf, 818kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 1253kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 1124kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - стручно усавршавање (pdf, 105kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - управљање новцем (pdf, 970kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - управљање отпадом (pdf, 1393kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - услуге образовања (pdf, 1072kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача - хотелске услуге (pdf, 1085kb)
Одлука о избору најповољнијег добављача-набавка хотелских услуга (pdf, 109kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - авио превоз (pdf, 270kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Адвокат (pdf, 1689kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Блиц (pdf, 954kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Годишња претплата на новинску агенцију СРНА (pdf, 249kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - екотоалети ЛОТ 1 (pdf, 1861kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - екотоалети ЛОТ 2 (pdf, 1875kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда електро пројекта (pdf, 337kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда пројекта реконструкције управне зграде (pdf, 763kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка актуарских услуга (pdf, 251kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка актуарских услуга (pdf, 815kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка безконтактне картице IN-CRD_E0202 (pdf, 846kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка геодетских услуга обиљежавања парцела (pdf, 922kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка гума за моторна возила (pdf, 1062kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка дневних новина (pdf, 240kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка документације за еколошку дозволу Мост на ријеци Сави (pdf, 1158kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка електроинсталационих радова на измјени кандилабера на прикључку у Клашницама (pdf, 436kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка изворске воде (pdf, 756kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка материјала за рад са новцем (pdf, 1712kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка материјала за рад са новцем (pdf, 4297kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - набавка пнеуматика (pdf, 258kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка прегледа ПП апарата (pdf, 238kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка службених одијела (pdf, 1775kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка стручне литературе (pdf, 317kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка стручне литературе (pdf, 707kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка стручног усавршавања (pdf, 300kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка угоститељских услуга (pdf, 1019kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга оглашавања (pdf, 941kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга осигуранја одговорности из дјелатности за пројекте Маховљанска петља и аутопут Прњавор - Добој (pdf, 951kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга стручног усавршавања (pdf, 958kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга стручног усавршавања (2) (pdf, 967kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга техничког прегледа и пријем изведених радова (pdf, 250kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга хотелског смјештаја (pdf, 944kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуга хотелског смјештаја (2) (pdf, 971kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка хотелског смјештаја (pdf, 300kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка часописа (pdf, 243kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - новогодишња галантерија (pdf, 253kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Новогодишњи пакетићи (pdf, 840kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Одржавање возила у гарантном року (pdf, 582kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Праћење безбједности саобраћаја на дионици аутопута Градишка-Бања Лука (pdf, 962kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - реконструкција система КГХ (pdf, 785kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - рефлектирајући прслуци (pdf, 234kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - стручно усавршавање (pdf, 292kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - стручно усавршавање (pdf, 314kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - стручно усавршавање Финрар (pdf, 297kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга надзора над изградњом јавне расвјете (pdf, 1080kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга осигурања одговорности (pdf, 258kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуга стручног усавршавања (pdf, 309kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге авиопревоза (pdf, 694kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге израде пројекта реконструкције зграде предузећа (pdf, 763kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге објаве огласа (pdf, 319kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге стручног усавршавања (pdf, 108kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге (pdf, 111kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге (pdf, 106kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача – хотелске услуге за потребе смјештаја учесника преговора о кредитном споразуму са ЕБРД-аом у Лондону (pdf, 795kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге Београд (pdf, 107kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелски смјештај (pdf, 805kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелски смјештај Сплит (pdf, 108kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача - цијепање парцела (pdf, 2906kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача -актуарске услуге (pdf, 863kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача брза пошта (pdf, 250kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Гласа Српске (pdf, 954kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача измјена Регулационог плана Вијака (pdf, 1056kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача израда електронске верзије основе пројекта (pdf, 1314kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача коментар ЗОР (pdf, 985kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Комуникација у кризним ситуацијама (pdf, 1440kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача конгрес контролера (pdf, 352kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача консултантске услуге (pdf, 2188kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка воде (pdf, 1045kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка грба-амблема РС (pdf, 1199kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка еко тоалета за инвалидна лица (pdf, 1329kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка еко тоалета ЛОТ 2 (pdf, 870kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка књиге Designe inženjering у оквиру набавке новогодишње галантерије (pdf, 253kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка монографије (pdf, 1175kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка намјештаја (pdf, 979kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка нотарских услуга (pdf, 319kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка опреме и материјала за реконструкцију топлотне подстанице у управној згради ЈП Аутопутеви РС д.о.о. Бања Лука (pdf, 263kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка периодичне публикације (pdf, 261kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка плочица за обиљежавање просторија (pdf, 925kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка стручне литературе финансијска област (pdf, 1010kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка ТАГ уређаја (pdf, 893kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка угоститељских услуга (pdf, 1130kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка униформи (pdf, 512kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка Усб уређаја (pdf, 249kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга авио превоза Београд-Солун-Београд (pdf, 731kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга авио превоза до Атине (pdf, 857kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга авио превоза до Атине (pdf, 857kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набавка услуга објављивања у дневним новинама у 2018. години (pdf, 255kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка услуга оцјене успјешности пословања предузећа (pdf, 715kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка услуга стручног усавршавања два радника област саобраћај (pdf, 284kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка услуга стручног усавршавања односи са јавношћу 2017 (pdf, 285kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка шпедитерских услуга (pdf, 245kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Набавкаавио превоза на релацији Загреб- Лондон - Загреб (pdf, 249kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- набвка хотелских услуга у Истанбулу (pdf, 334kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Независне новине (pdf, 966kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа (pdf, 884kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава огласа ЕД (pdf, 957kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава честитки Глас Српске (pdf, 269kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача објава честитки Независне новине (pdf, 261kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање рачунара (pdf, 283kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање рачунарске опреме (pdf, 1295kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача организација студијског путовања (pdf, 1172kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача периодични преглед хидрантске мреже (pdf, 1099kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Планови интегритета (pdf, 1457kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Превентива (pdf, 958kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача претплата дневна штампа (pdf, 976kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача припремање хране (pdf, 1093kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача радова периодични љекарски прегледи (pdf, 638kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача редовно и зимско одржавање аутопута Бања Лука - Градишка (pdf, 4638kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Савез рачуновођа (pdf, 1103kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача смјештај Неум (pdf, 1465kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература Пут ка врху (pdf, 1190kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература Пут плус (pdf, 704kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручна литература финансије (pdf, 952kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- стручно усавршавање (pdf, 281kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање антикорупција (pdf, 290kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање архивско пословање (pdf, 1234kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача- Стручно усавршавање из области финансија на тему „Финансијско управљање и контрола“ (pdf, 295kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање интерна ревизија јавних набавки (pdf, 273kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање интерна ревизија јавних набавки (pdf, 273kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање јавне набавке (pdf, 1391kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање контролинг (pdf, 1344kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање кризно комуницирање (pdf, 1381kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање мјерење радног учинка (pdf, 301kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање Неум 2 (pdf, 806kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање област ревизије (pdf, 1427kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање односи са јавношћу (pdf, 1484kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање радно законодавство (pdf, 318kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање радно-правни односи (pdf, 1465kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручно усавршавање ревизија (pdf, 1493kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача стручо усавршавање радно правни односи (pdf, 1217kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача Топ Фит (pdf, 1786kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке застава (pdf, 264kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке стручне литературе из области финансија и ревизије (pdf, 235kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања возила која нису у гарантном року на период од двије године путем Оквирног споразума (pdf, 1945kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача угоститељске услуге (pdf, 1445kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуга ревизије акта о процјени ризика (pdf, 1135kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге прања аутомобила (pdf, 1163kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге штампања (pdf, 1755kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Загреб (pdf, 293kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Јахорина (pdf, 292kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Сарајево (pdf, 1385kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Термаг (pdf, 1405kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелске услуге Теслић (pdf, 1336kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Београд (pdf, 1147kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Београд Невски (pdf, 295kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Београд2 (pdf, 352kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Јахорина (pdf, 1324kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача хотелски смјештај Мостар (pdf, 1493kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача чишћење и прање аутомобила (pdf, 289kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача штампа за презентацију (pdf, 981kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача, оржавање аутопута Е-661 (pdf, 607kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка консултатских услуга (правних, финансијских и техничких) у оквиру изградње мреже аутопутева у Републици Српској (pdf, 498kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-Набавка рачунара и рачунарске опреме (pdf, 269kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка хотелског смјештаја на семинару о путевима, мостовима и тунелима у Солуну (pdf, 838kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-физичко обезбјеђење објекта и обезбјеђивања транспорта новца (pdf, 1716kb)
Одлука о избору најповољнијег понуђача-чишћење (pdf, 88kb)
Одлука о избору понуђача - набавка и уградња опреме на успостављању система за контролу и управљање саобраћајем на дионици Градишка-Бања Лука (pdf, 497kb)
Одлука о избору понуђача - набавка саобраћајне сигнализације у тунелима Клашнице и Лакташи (pdf, 3059kb)
Одлука о избору понуђача - набавка стручне литературе регионални алманах Пут плус (pdf, 253kb)
Одлука о избору понуђача - набавка услуга изнајмљивања фотокопир-апарата (pdf, 2646kb)
Одлука о избору понуђача - набавка услуга штампања (pdf, 1804kb)
Одлука о избору понуђача - представа за дјецу запослених радника поводом Новогодишњих празника (pdf, 255kb)
Одлука о избору понуђача за набавку новогодишњих пакетића (pdf, 225kb)
одлука о избору понуђача израда Елабората претварање шумског у грађевинско земљиште (pdf, 1146kb)
Одлука о избору понуђача ЛОТ-1 одржавање (pdf, 6443kb)
Одлука о избору понуђача ЛОТ-2 одржавање (pdf, 4844kb)
Одлука о избору понуђача набавка Прилога заштите на раду и заштите од пожара-мост на Сави (pdf, 1084kb)
Одлука о избору понуђача- набавка сандучади прве помоћи (pdf, 733kb)
Одлука о избору понуђача ревизија финансијских извјештаја 2015. и 2016. године (pdf, 2466kb)
Одлука о избору понуђача софтверско рјешење катастра саобраћајне сигнализације (pdf, 2607kb)
Одлука о избору понуђача стручно усавршавање (pdf, 1149kb)
Одлука о избору понуђача цијепање парцела аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 4228kb)
Одлука о избору понуђача-набавка лиценце за базу прописа (pdf, 241kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга изнајмљивања фотокопир апарата (pdf, 620kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга надзора на изградњи наплатних станица Чатрња, Нова Топола и Александровац на аутопуту Е-661, Градишка-Бања Лука (pdf, 636kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга редизајна интернет странице предузећа (pdf, 264kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга сервисирања и одржавања система за гријање и хлађење (pdf, 428kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга стручног усавршавања из области ревизије и рачуноводства (pdf, 315kb)
Одлука о избору понуђача-набавка услуга стручног усавршавања из области ревизије и рачуноводства (pdf, 321kb)
Одлука о избору понуђача-набавка УТуслова за аутопут Бања Лука-Добој (pdf, 1189kb)
Одлука о избору понуђача-надзор на раду са новцем на наплатним станицама (pdf, 1049kb)
Одлука о избору понуђача-обука радника из противпожарне заштите, прве помоћи и заштите на раду (pdf, 1264kb)
Одлука о избору понуђача-одржавање аутопута Прњавор-Добој ЛОТ-2 (pdf, 4019kb)
Одлука о избору понуђача-праћење безбједности саобраћаја Градишка-Бања Лука (pdf, 266kb)
Одлука о избору понуђача-стр.усавршавање јавне набавке (pdf, 1214kb)
Одлука о избору понуђача-стручно усавршавање 23.будвански правнички дани (pdf, 374kb)
Одлука о именовању вањског ревизора (pdf, 605kb)
Одлука о набавци мобилног уређаја за снимање брзине (pdf, 1934kb)
Одлука о поништењу поступка - покретни тоалети (pdf, 1363kb)
Одлука о поништењу поступка набавке еуро дизел горива за путничка моторна возила (pdf, 495kb)
Одлука о поништењу поступка набавке лиценце (pdf, 1058kb)
Одлука о поништењу поступка набавке-набавка радова на изградњи наплатних станица на аутопуту Е-661, Чатрња, Нова Топола и Александровац (pdf, 437kb)
Одлука о поништењу поступка-јавна расвјета (pdf, 149kb)
Одлука објава огласа еколошка дозвола (pdf, 1007kb)
Одлука у избору најповољнијег понуђача- одржавање пословних просторија (pdf, 266kb)
Одлуку о избору понуђача-набавка стручног усавршавања из области ревизије (pdf, 264kb)
План јавних набавки 2016 година (pdf, 124kb)
План јавних набавки за 20018. годину (pdf, 352kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
План јавних набавки за 2017. годину (pdf, 369kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1949kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1874kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1718kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1718kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1830kb)
Позив за достављање понуда (pdf, 1555kb)
Позив за достављање понуда - Набавка услуга стручног усавршавања из области јавних набавки (pdf, 1774kb)
Позив за достављање понуда - стручно усавршавање (pdf, 251kb)
Позив за достављање понуда - услуге периодичног љекарског прегледа (pdf, 8596kb)
Позив за достављање понуда - хотелске услуге (pdf, 223kb)
Позив за достављање понуда за набавку стручног усавршавања за 2017. годину (pdf, 839kb)
Позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа за све запослене раднике (pdf, 2606kb)
Позив за достављање понуда за набавку хотелских услуга за 2017. годину (pdf, 777kb)
Позив за достављање понуда- колективно осигурање (pdf, 463kb)
Позив за достављање понуда набавка образовних услуга (pdf, 1434kb)
Позив за достављање понуда набавка услуга осигурања радника (pdf, 4052kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање (pdf, 1619kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање FIDIC (pdf, 1696kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање FIDIC (pdf, 1696kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1758kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1681kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2 (pdf, 1681kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке Неум (pdf, 1870kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање Конгрес о путевима (pdf, 1605kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање односи са јавношћу (pdf, 1856kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање ревизија (pdf, 1989kb)
Позив за достављање понуда стручно усавршавање управљање отпадом и заштита на раду (pdf, 1428kb)
Позив за достављање понуда студијско путовање (pdf, 1584kb)
Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга љекарског прегледа свих радника (pdf, 2606kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге Београд (pdf, 1671kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге ревизија (pdf, 2124kb)
Позив за достављање понуда хотелске услуге Теслић (pdf, 1541kb)
Позив за достављање понуда хотелски смјештај Беогард децембар 2016. године (pdf, 1949kb)
Позив за стручно усавршавање контролинг (pdf, 773kb)
Позив за хотелске услуге Источно Сарајево (pdf, 914kb)
Позив за хотелске услуге стр.усаврш.FIDIC услови уговора (pdf, 1722kb)
Поништавање огласа - опрема и сигнализација у тунелу (pdf, 981kb)
Реализациа уговора набавка мобилних уређаја за снимање брзине (pdf, 565kb)
Реализација уговора - авио превоз (pdf, 112kb)
Реализација уговора - геодетске услуге (pdf, 112kb)
Реализација уговора - набавка застава (pdf, 107kb)
Реализација уговора - набавка канцеларијског материјала (pdf, 113kb)
Реализација уговора - набавка лиценце за кориштење базе података (pdf, 317kb)
Реализација уговора - набавка стручне литературе историја РС (pdf, 326kb)
Реализација уговора - набавка стручне литературе наша РС (pdf, 321kb)
Реализација уговора - набавка стручне литературе пут плус (pdf, 315kb)
Реализација уговора - набавка ТАГ уређаја (pdf, 321kb)
Реализација уговора - новогодишња галантерија (pdf, 111kb)
Реализација уговора - објава огласа у новинама (pdf, 113kb)
Реализација уговора - одржавање рачуноводственог софтвера (pdf, 321kb)
Реализација уговора - пројекат реконструкције електроинсталација (pdf, 115kb)
Реализација уговора - ревизија аката о процјени ризика (pdf, 114kb)
Реализација уговора - стручно усавршавање Неум (pdf, 32kb)
Реализација уговора - стручно усавршавање Солун (pdf, 32kb)
Реализација уговора - услуге хотелског смјештаја (pdf, 112kb)
Реализација уговора - хотелске услуге Теслић (pdf, 32kb)
Реализација уговора - хотелски смјештај (pdf, 110kb)
Реализација уговора - хотелски смјештај (pdf, 116kb)
Реализација уговора набавка актуарских услуга (pdf, 540kb)
Реализација уговора набавка дневних новина (pdf, 415kb)
Реализација уговора набавка документације за еколошку дозволу за мост на Сави (pdf, 539kb)
Реализација уговора набавка израде основе пројекта мансарде у електронској форми (pdf, 599kb)
Реализација уговора набавка инвентарних бројева (pdf, 511kb)
Реализација уговора набавка једне лиценце база података прописа (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка материјала за рад са новцем (pdf, 527kb)
Реализација уговора набавка материјала за рад са новцем 1 (pdf, 336kb)
Реализација уговора набавка рачунара (pdf, 444kb)
Реализација уговора набавка службених униформи (pdf, 558kb)
Реализација уговора набавка софтвера (pdf, 732kb)
Реализација уговора набавка стручне литературе Коментар новог Закона о раду (pdf, 455kb)
Реализација уговора набавка стручне литературе област финансија (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка услуга авио превоза (pdf, 111kb)
Реализација уговора набавка услуга авио транспорта (pdf, 443kb)
Реализација уговора набавка услуга ажурирања навигације (pdf, 520kb)
Реализација уговора набавка услуга анализе медијског представљања (pdf, 578kb)
Реализација уговора набавка услуга израде главног пројекта повезница (pdf, 597kb)
Реализација уговора набавка услуга израде измјена и допуна РП Вијака (pdf, 551kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа 2 (pdf, 530kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа за јавне увиде (pdf, 535kb)
Реализација уговора набавка услуга објаве огласа о јавном излагању (pdf, 546kb)
Реализација уговора набавка услуга одржавања система хлађења и гријања (pdf, 508kb)
Реализација уговора набавка услуга ревизије финансијских извјештаја (pdf, 621kb)
Реализација уговора набавка услуга физичког обезбјеђења (pdf, 147kb)
Реализација уговора набавка УТ услова Бања Лука-Добој (pdf, 513kb)
Реализација уговора набавке периодичног мјерења микроклим (pdf, 537kb)
Реализација уговора набавке услуга израде идејног рјешења повезница (pdf, 580kb)
Реализација уговора план парцеларије Прњавор, Дервента, Станари и Добој (pdf, 548kb)
Реализација уговора план парцелације Лакташи (pdf, 531kb)
Реализација уговора промотивни материјал Бања Лука-Добој и коридор 5ц кроз Републику Српску (pdf, 499kb)
Реализација уговора стручно усавршавање-архивски радници (pdf, 33kb)
Реализација уговора стручо усавршавање из области јавних набавки (pdf, 465kb)
Реализација уговора стручо усавршавање из области радно правних односа (pdf, 420kb)
Реализација уговора стручо усавршавање канцеларијско и архивско пословање (pdf, 432kb)
Реализација уговора стручо усавршавање односи са јавношћу (pdf, 453kb)
Реализација уговора услуга израде оквира за фото документацију (pdf, 559kb)
Реализација уговора хотелске услуге Београд (pdf, 432kb)
Реализација уговора хотелске услуге Дубровник (pdf, 429kb)
Реализација уговора хотелске услуге Требиње (pdf, 431kb)
Реализација уговора-шпедитерске услуге (pdf, 110kb)
Рјешење о усвајању жалбе на тенд.док. УТ услови (pdf, 1778kb)
Тендерска документација набавка додатних радова на увођењу јавне расвјете на прикључку у Клашницама (pdf, 4667kb)
Услуге израде елабората, крчење шума за НС Нова Топола (pdf, 461kb)

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Јавна набавка услуге стручног усавршавања из области рачуноводства и ревизије - Јавна набавка услуга стручног усавршавања из области рачуноводства и ревизије

Објављено: 15.4.2016    Детаљније »


Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Објављено: 14.4.2016    Детаљније »


 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка услуге објављивања честитке
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Услуге авио превоза
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Хотелске услуге
Одлука о избору најповољнијег понуђача Фидик
Позив за достављање понуда у поступку набавке хотелских услуга
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање FIDIC
Образац реализације уговора за набавку намјештаја за опремање просторија
Позив за достављање понуда за потребе смјештаја
Позив за достављање понуда за набавку хотелских услуга Београд
Образац реализације уговора - Набавка консултантских услуга
Позив за достављање понуда за стручно усавршавање запослених
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга стручног усавршавања запослених из области рачуноводства и ревизије за 2016. годину
Тендерска документација за набавку услуга Плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој, Општине Прњавор, Дервента, Станари и Добој
Тендерска документација за набавку услуга Плана парцелације за аутопут Бања Лука-Добој, Општина Лакташи
Одлука о набавци мобилних уређаја за снимање брзине

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.