Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Нова расподјела стечајне масе ЦПМ Марибор

На рачун Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука почетком октобра уплаћено је, по други пут, 456.292,22 евра, на име расподјеле уновчене стечајне масе стечајног дужника Cestno podjetje Maribor, družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d. – у стечају (CPM Марибор), што износи шест одсто од укупно признатог износа потраживања, односно 7.604.870,28 евра.

Подсјећамо, словеначко предузеће изразило је интерес и касније потписало уговор о концесији за изградњу аутопута Бања Лука – Добој. Због неиспуњених преузетих уговорних обавеза, уговор са CPM Марибор је раскинут, а недуго након тога, поменуто предузеће отишло је у стечај. ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука пријавило је потраживање у висини од 7.604.870,28 евра, што је у стечајном поступку у цјелости признато.

Прва расподјела стечајне масе обављена је у октобру 2015. године, када је ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука такође добило исту суму, односно 456.292,22 или шест одсто од укупно пријављеног потраживања. Намјера стечајног управника је да стечајни поступак оконча до краја 2017. године, а остало је још да се уновчи одређен број ненаплаћених потраживања стечајног дужника, послије чега би се приступило коначној расподјели преосталог новца.

-Аутопут Бања Лука –Добој, на срећу, није остао само мртво слово на папиру, већ је његова изградња, свједоци смо, у самом финишу, али је ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука добило одштету због одређеног кашњења у почетку реализације овог пројекта. Чињеница да су надлежни правосудни органи у Словенији признали наше потраживање, као и чињеница да се новац добијен на основу расподјеле стечајне масе слијева на наш рачун, довољно говори о томе да смо потписали добар уговор, који ни на који начин није могао проузроковати штету предузећу ни Републици Српској – истакао је директор ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука Душан Топић. 

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.