Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Радови у финишу

-

На градилишту аутопута Бања Лука – Добој, укупне дужине 72 километра, радови се изводе пуним интензитетом и у складу са утврђеном динамиком. Зацртаног плана рада извођач, конзорцијум сачињен од фирми „Интеграл инжењеринг“ Лакташи и „Гранит“ Скопље, држи се и на дионици Добој – Прњавор, укупне дужине 36, 6 километара, као и на правцу од Бање Луке до Прњавора, односно од чвора „Маховљани“ до чвора „Прњавор“, дужине 35,3 километра.

 

Изградња дионице Добој – Прњавор у самом је финишу, односно уграђени су сви слојеви асфалта, како на траси, тако и на петљама „Прњавор“ и „Јоховац“, као и на одморишту „Бркића Вода“. Радови на објектима, мостовима, вијадуктима и надвожњацима су највећим дијелом завршени, укључујући и тунел „Слатинци“. Интензивно се ради на завршетку приступних и локалних саобраћајница, као и сервисних путева, који ће служити као трајни приступ пољопривредним имањима дуж аутопута. Постављена је одбојна и заштитна ограда на цијелој дужини, као и расвјета петљи и одморишта. Завршава се постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, те уградња зидова за заштиту од буке и остале путне опреме. У току је и завршно уређење косина насипа и усјека и шишање траве.

 

Извођач, са својим подизвођачима, ради и на уређењу и довођењу у првобитно стање саобраћајница у свим локалним заједницама, које су служиле за транспорт материјала током градње, што је и његова уговорна обавеза, у складу са домаћим прописима и условима међународног кредитора. Током градње нарочито се водило рачуна о поштовању строгих захтјева у области заштити животне средине, који, између осталог, подразумијевају заштиту од буке изградњом заштитних баријера, изградњу затвореног система одводње и пречишћавање отпадних вода са коловоза, како би се елиминисали или смањили на најмању мјеру штетни утицаји. Трајно мјерење и праћење показатеља квалитета воде, тла, ваздуха и нивоа буке, наставиће се и у току експлоатације објекта.

 

Истовремено, инвеститор припрема и све административне процедуре, које укључују технички преглед и пријем овог комплексног инфраструктурног објекта, као и сагласности свих релевантних институција, како би се обезбиједила употребна дозвола и објекат пустио у функцију у наредним седмицама.  

 

Изградња овог објекта ангажовала је, како материјалне, тако и привредне и људске ресурсе, највећим дијелом из локалних заједница, кроз које пролази аутопут, те тако у великој мјери допринјела развоју истих. Унапријеђење транспортне мреже, брже, удобније и сигурније путовање свакако је корист коју ће осјетити сваки будући корисник овог аутопута.

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.