Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Политика заштите животне и радне средине у ЈП "Аутопутеви РС"

Јавно предузеће «Аутопутеви Републике Српске» Бања Лука је у складу са Законом о јавним путевима одговорно за управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева у Републици Српској, БиХ.

Политика заштите животне и радне средине у ЈП „Аутопутеви РС“ је стратешко опредјељење ка управљању заштитом околине, социјалним питањима и питањима заштите на раду на начин који је усклађен  са примјенљивим домаћим и ЕУ прописима, међународном добром праксом и Политиком за заштиту околине и социјална питања кредитора (ЕБРД).

ЈП „Аутопутеви РС“ ће настојати да кроз процесе процјене утицаја на животну средину, социјалне процјене и мониторинг обезбиједи да су пројекти аутопутева и брзих путева у току њихове изградње и експлоатације:

  • еколошки и социјално одрживи;
  • спроведени уз поштовање права радника и заједница;
  • пројектовани и изведени у складу са важећим прописима и добром међународном праксом.
     

Циљеви, начин приступа и спровођења заштите животне и радне средине дефинисано је усвојеном Политиком заштите животне средине у ЈП "Аутопутеви РС".

 

 

Документи за преузимање:
Dokazi uz zahtijev za ekolosku dozvolu (pdf, 3726kb)
PDFPregledni nacrt (PDF, 2816kb)
PDFSituacija građevine (PDF, 4482kb)
Zapisnik sa javne prezentacije Dokaza za most Sava kod Gradiske (pdf, 403kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.