Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Циљеви рада

  • изградња започетих дионица аутопута у Републици Српској,
  • израда планских и других докумената неопходних за изградњу нових дионица аутопута и брзих путева,
  • увођење и примјена савремених метода у области заштите животне средине при изградњи аутопутева и брзих путева,
  • развој сарадње у области грађевинарства са домаћим и међународним владиним и невладиним организацијама,
  • перманентно увођење нових организационих метода у оквиру пословања предузећа како би се постављени циљеви постигли благовремено и са што мањим утрошком средстава и
  • остваривање других циљева који су у непосредној вези са изградњом аутопутева
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.